Logo-Kross

Svislé dopravní značení

Dle novely zákona, vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, platné od 1.1.2016.

Značení

Dodáváme dopravní značky všech druhů, provedení a velikostí výstražné, upravující, zákazové, příkazové, informativní, dodatkové, zvýrazněné. Provádíme montáž, výměnu, instalaci a udržbu dopravního značení. Prodej nejen dopravního značení, ale také dopravních zrcadel a veškerého příslušenství.

Přehled svislého dopravního značení

Naše realizované zakázky svislého dopravního značení

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS KONTAKTUJTE

Kontakt
kross-info